send link to app

ETCLibero

ETC është aplikacion i qendrave tona tregtare. Ky aplikacion do t’ju njoftojë për produktet në zbritje, risitë, ofertat dhe gjërat e tjera të rëndësishme për ju.